Slangeagurk - Dasher F1

Slangeagurk - Dasher F1

  59,90
Ideell for frilandsdyrking med lange agurker med god smak. Gir stor avling og er motstandsdyktig mot sykdommer. Trives i sol i veldrenert, næringsrik og fuktig jord.
Varemerke Plantagen
Multipris: 3 for 2. Hele frøsortimentet. Du får den billigste. Gjelder t.o.m. 17. April 2017.
EAN 8711117721796
For tidligere innhøsting: Forkultiver innendørs i april–mai. Hold ca. 25 °C til spiring, deretter noe svalere. Omskoler en gang. Plantes etter avherding når frostrisikoen er over. Direkte på friland: Så i rader i mai når frostrisikoen er over, frøene fordrer en temperatur på minst 10 C° for å gro. Unngå å gi for nitrogenrikt gjødsel, da favoriseres bladmassen på bekostningen av fruktsettingen. Unngå å skade rankene når de vokser, ettersom avbrudd i tilveksten gir lett bitre frukter.

Vær oppmerksom på at sortimentet kan variere fra sesong til sesong, og mellom ulike butikker.