Slik lykkes du med vinterdekking av hageplanter i bed og krukker

Når vinteren står for dør kan enkelte sårbare planter behøve ekstra beskyttelse. Løv og snø gir en naturlig beskyttelse for planter som er tilpasset klimaet de plantes i. I moderne hager er det ofte lite naturlig nedfall av blader og vissent materiale fordi vi gjerne har plantet på en slik måte at det skal bli minst mulig å rydde opp. Derfor kan naturen trenge hjelp av oss, dette gjelder spesielt planter som naturlig ikke ville klart seg hos oss eller som blir tatt ut av sitt naturlige voksested og plantes i krukker eller kasser.

Hvordan dekker vi og hva kan vi bruke?

Legg et ekstra lag med jord, bark, løv og/ eller grankvister der det er behov, dvs. på bakken rundt røttene og rundt greinene. Bland gjerne slik at det ikke blir for kompakt og tett dekke. Eikeløv og løv fra bøk er ekstra fine da de ikke tar til seg så mye fukt. Ellers bruker vi ofte strieduk som er lett å surre rundt plantene og er et materiale som puster. Vi bør ikke bruke plast eller andre materialer som blir så tett at det gir grobunn for sopp og råte.

Rundt potter og krukker som skal overvintre ute kan man surre strie, bobleplast, isolasjonsmatter rundt eller man kan sette hele potten i en kasse som er isolert med styroform. Sett gjerne potten å stå på en plate av styroform som vil isolerer nedenfra. Sørg for at eventuell overskytende vann kan renne ut uansett hva krukken/kassen står på for underlag.

 

Planter I krukker:

Planter i krukker som vanligvis er herdige nok når de er plantet i bakken, kan trenge vinterdekking når de skal overvintre i en krukke. Still krukken på et beskyttet sted inntil en husvegg eller lignende og dekk til krukken som beskrevet over. Det finnes også ferdige “poser” til å legge krukkene i som beskytter mot frost.

På høsten bør krukken beskyttes mot for mye nedbør. La potta stå på noen forhøyninger slik at potta løftes opp fra underlaget og overskytende vann kan renne lett ut.  Blir jorda for våt kan jorda utvides for mye når den fryser og sprenge krukken. De fleste planter trives heller ikke i for våt jord, spesielt ikke om vinteren.

Høst og vinterbeplantninger bør stå der de er tiltenkt. Pass bare på å bruke frostsikre krukker og velg planter som enten er hardføre nok til å overvintre likevel, eller velg planter som du ønsker å bytte ut etter vinteren. Planter som kan stå fint store deler av vinteren er lyngplanter, Skimmia, sølvkrans og prydkål. Populære vintergrønne sorter er kjeglegran, Thuja og sypress, men de fleste vintergrønne barvekster kan brukes.

 

Vinterforberedelser for eviggrønne vekster:

Vintergrønne vekster trenger å lagre mye vann i baret/bladene før vinteren, pass derfor på at de har jevn tilgang på vann også utover høsten om det ikke kommer nedbør. Vintergrønne vekster er utsatt for teletørke på senvinteren og våren. Det kan derfor være lurt og nødvendig å dekke til plantene med strie i denne perioden. Om planten står i krukke, kan hele krukken flyttes til et beskyttet sted hvor sol og vind ikke kan tørke den ut. Plantene er utsatt fram til telen/frosten har gått ut av jorden og planten kan nyttiggjøre seg vannet i jorda igjen.

Rhododendron trives bedre med et 5-10 cm ekstra lag med rhododendronjord eller bark før vinteren. De har et grunt rotsystem og er derfor mer sårbar.

 

Vinterforberedelser for roser

Roser kan få angrep av bladflekksykdommer som man bør fjerne før man dekker til planten, fjern også blader på bakken og eventuelle greiner som viser sykdomstegn. Kast plantematerialet i avfall og ikke i komposten. Roser kan deretter få et ekstra lag med kompostjord, bark, eller jord/torv. Legg løv og grankvister oppover stammen. Det kan være lurt å legge opp noen støttepinner rundt i en kjegleform og surre strie rundt, fest strien med tråd eller lignende så den ikke forsvinner med vær og vind i løpet av vinteren. Er greinene blitt lange og uhåndterlige kan de klippes noe tilbake før vinterdekking, men hovedbeskjæringen tas på våren.

 

Vinterforberedelser for trær og busker:

Sett opp beskyttelse mot gnag av dyr som rådyr, kaniner og mus. Busker kan dekkes helt med hønsenetting i utsatte områder. Trær og frukttrær bør få beskyttelse rundt stammene. Stammebeskyttelse finnes i salg og er en billig og enkel forsikring mot gnageskader på trær i hagen. Hvis mus gnager barken av rundt hele treet er det ikke mer du kan gjøre for å redde det.

 

Planter som trenger en frostfri overvintring:

Flerårige sommerblomster og vekster fra varmere strøk bør overvintres inne. De bør stå lyst og kjølig, men frostfritt. Eksempler på disse er: Pelargonia, Fuchsia, Agapanthus, Brugmansia(engletrompet),  Nerium Oleander, Bougainillea, fiken, oliven og Agave.

Mange av disse plantene trenger egentlig ingen vinterhvile, men fordi vi I dette landet har så lang og mørk vinter vil det være nødvendig å sette de I en”hvilemodus” fram til de kan få nok lys igjen til å trives. Derfor er det viktig at man passer på sammenhengen mellom temperatur, lys og vanntilgang. Jo mindre lys de får, desto kjøligere bør de stå og desto mindre vann trenger de. Noen planter kan med fordel få ekstralys over vinteren om du har mulighet til det. 4-5 timer om dagen med plantelys er fint. Oliven er en plante som bør få ekstralys under overvintringen.

 

Løk- og knollvekster:

Løker og knoller av planter som Gladioler, Dahlia og Begonia bør tas inn og overvintres inne. Fjern jord og plantematerialet som har visnet ned etter de første frostnettene. La løken/knollen ligge til tørk noen dager i romtemperatur før du legger de til overvintring på et mørkt, kjølig og luftig sted. Har du knoller som har blitt store som du ønsker å dele, venter du med det til våren. Se til de i løpet av vinteren.

0

Min innkjøpsliste