Bedriftskort

Bedriftskort er Plantasjens påkrevde kundekort for all kreditthandel. Uten dette kortet, vil man dessverre ikke få anledning til å handle på kreditt i våre butikker. Den/de personer som er oppgitt på kortet, kan handle uten rekvisisjon. Utover dette, må rekvisisjon uansett medbringes.

Vi gjør oppmerksom på at kunden selv er ansvarlig for riktig bruk av kortet, og at ønsket referanse/rekvisisjon må oppgis til våre ansatte under kjøpet. Denne referansen vil påfølge fakturaen.

 

Til søknadsskjemaet

 

Søknaden returneres til:

Plantasjen hovedkontor
Postboks 102 Midtbyen
2201 Kongsvinger.
Telefonnummer hovedkontor: 62 88 80 30
Faxnummer hovedkontor: 62 81 34 44
E-mail: no.oppgjor@plantasjen.no