Epletrær, tips for planting og beskjæring

Epletrær, tips for planting og beskjæring

Epletrær er lett dyrkede og det finnes sorter som er hardføre nok til at de kan dyrkes i store deler av landet. Husk bare på at epletrær trenger en annen sort epletre for bestøving. Man trenger med andre ord to ulike epletrær.

Det finnes familitrær i salg hvor man har podet to-flere sorter på en og samme grunnstamme. De ulike greinene vil da bestøve hverandre og du trenger bare ett tre. Pass på så du ikke fjerner noen av greinene/sortene ved beskjæring.

Epletrær - pris og sorter >>

Vokseplass

Epletrær bør stå solrikt og lunt for at frukten skal få nok sødme, og modnes raskt. Dette er spesielt viktig hvis sorten er på grensen i den klimasonen man velger å plante den. Herdigheten er også bestemt ut fra hvor lang sommer eplesorten trenger for å rekke å modnes.

Jordforhold og vannbehov for epletrær

Veldrenert, god og dyp hagejord er viktig. Utendørsjord >>

Gi trærne jevn fuktig jord, vannes under tørkeperioder.

Næringsbehov

Unge epletrær trenger ikke så mye næring, men fjern gress og ugress i en diameter på ca 1 m rundt stammen slik at ikke de stjeler unødvendig mye næring fra treet. Gjødsles med kompostert naturgjødsel om våren. Legg 2-3 kg kompost på jorden i april-mai.

Beskjæring av epletre

Beskjæres i mars/april. I starten trenger den en oppbygningsbeskjæring, siden vedlikehold.

Oppbygningsbeskjæring

Unge trær bør beskjæres rett før vekststart på våren, de er mer utsatt for frostskader enn veletablerte trær. La gjerne det nyplantede treet får en sesong i fred til rotdannelse før du begynner å beskjære.

Ved planting kan man binde ned greiner som ennå er myke slik at du får en god og åpen vinkel mellom grein og trestamme. Når greinen forvedes og har stivnet i den stillingen du ønsker kan du fjerne den midlertidige støtten. Når du begynner å beskjære, topper du vekstpunktet(øverste grein) for ikke å få et for høyt tre, det skal være lett å plukke frukten. Kort inn sidegreinene og fjern greiner som vokser oppover og innover i treet. Tilstreb en jevn fordeling av greinene rundt hele treet.

Greinene skal peke utover og kronen skal være luftig. Kraftige, lange årsskudd må beskjæres mindre, mens korte årsskudd bør beskjæres kraftig for og henholdsvis roe ned veksten, og stimulere veksten.

Vedlikeholdsbeskjæring

Et voksent tre som har begynt å bære frukt må holdes i riktig balanse mellom frukt og nyvekst. Vokser treet for kraftig bør man kutte ned på næringstilførsel og beskjære mindre, gjerne bøye ned noen greiner for å stoppe vegetativ vekst og øke blomstersetting og fruktsetting.

Trær som vokser for lite og bærer for mye frukt vil gi dårlig kvalitet på frukten og må beskjæres kraftigere for å stimulere til nyvekst. Uttynning av kart bør også gjøres for å få en balanse i vegetativ vekst og bæring.

Eldre trær trenger en foryngelsesbeskjæring, helst over tid, for å unngå en eksplosjonsartet vekst. Det er viktig å få en jevn fordeling av greiner i forskjellige alder. Det er nødvendig for at treet skal bære godt.

Frukt og bær - vareutvalg >>