Postnummer |
Hva som er på lager varier fra butikk til butikk. Når du bytter butikk blir varer som ikke er på lager i butikken fjernet fra handlekurven.

Fairtrade-sertifiserte rosor

Fairtrade-sertifiserte rosor

Alle Plantasjens roser er Fairtrade-merkede og sporbare gjennom hele verdikjeden.

Plantasjens roser er Fairtrade-merkede

Fairtrade

Ved å velge Fairtrade-merkede produkter skaper du muligheter for forandring. Du bidrar til at bønder og ansatte selv kan være med på å forbedre sine arbeids- og levevilkår. Fairtrade er en uavhengig sertifisering med et uttalt mål om å bekjempe fattigdom og mektige menneskers innflytelse og handlingskraft – med den hensikt å skape forandring og utvikling.

Økonomisk utvikling

Gjennom Fairtrade får sertifiserte bønder tilgang til et større internasjonalt marked og mulighet til økt salg, noe som gir mer stabile forutsetninger for å kunne forsørge seg. Kriteriene innebærer ikke bare krav til langsiktige handelsavtaler, men også gradvis høyere lønnsnivåer for ansatte samt en minimumspris for råvaren som utgangspunktet i forhandlingen mellom bonde/produsent og kjøper.

Sosial utvikling

Fra salget av rosene mottar bøndene en såkalt Fairtrade-støtte. Denne investeres i lokalsamfunn og utviklingstiltak, f.eks. innen helsevesen, utdannelse, infrastruktur og produksjonsforbedringer. Det er bøndene som i fellesskap bestemmer hva Fairtrade-støtten skal gå til. Denne beslutningsprosessen er en viktig del av demokratiutviklingen, i likhet med en rekke andre kriterier for blant annet ikke-diskriminering, likestilling og innflytelse på arbeidsplassen.

Miljømessig utvikling

Miljøkriteriene handler blant annet om forbud mot skadelige plantevernmidler, ansvar for grunn- og overflatevann, vern av utrydningstruede arter, hensyn til biologisk mangfold og buffersoner for å beskytte sensitive naturområder. Fairtrade-støtten blir også ofte brukt til omlegging til økologisk produksjon, som vil bidra til å gi bonden en enda høyere pris for råvaren, i tillegg til minimumspris og støtte.

Mer info fra Fairtrade Norge >>

Å betale
Til kassen – Varer
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc