Gressplen - gjødsel, vedlikehold og mose

Gressplen - gjødsel, vedlikehold og mose

Med riktig stell og gjødsel, kan du sikre deg at gressplenen din holder seg grønn og jevn hele sommeren. Slik tar du best vare på plenen din.

Hold gressplenen grønn og frisk med gjødsel

For å få plenen riktig grønn og frisk, bør du gjødsle et par ganger per sesong. Vi har forskjellige gjødslingsprodukter som passer for akkurat din plen. Pass på å gjødsle før du vanner, eller enda bedre, før du venter regn.

Vanning

Vann plenen mye, men pass på å vanne jevnt fordelt slik at ingen områder får dammer av vann. Vann gjerne på morgenen eller på kvelden, ellers risikerer du at mye av vannet fordamper siden temperaturen er høyere midt på dagen.

Hvis du har en plen som har vært etablert i en lang tid, er det viktig å vanne såpass mye at vannet når sitt rotsystem. Dette krever at du må vanne mye på en gang, helst 25-30 mm i tørre perioder. Vann heller mye på en gang, enn lite mange ganger.

Klipping

Når gresset har blitt 7-8 cm høyt er det på tide å klippe det. 4-5 cm bør stå igjen når du har klippet ferdig. Kontroller at gressklipperen har skarpe kniver. En klippehøyde på 1-1,5 cm anbefales. Klipp heller lite og ofte, enn mye og sjelden.

Hull og sår i gressplenen

Hvis plenen har fått mindre sår eller hull kan den repareres. Dekk til med et 2-3 cm tykt lag sand eller toppdressing og strø over litt gjødsel før området rakes. Til slutt strør du på gressfrø. Beskytt området, ikke tråkk på det eller belast det på noe annen måte frem til det nye gresset er i god vekst. Selvfølgelig finner du gressfrø, jord og plengjødsel på Plantasjen!

Mose i plenen

Det kan være flere årsaker til at du får mose i plenen: kalkfattig jord, tettpakket jord, for dårlig næringstilgang, eller at du har stilt inn gressklipperen for lavt. Dette er noe vi kan gjøre noe med. Still gressklipperen på 4-5 cm og øk mengden av gjødsel.

Skal du bli kvitt mosen når den først har satt seg i plenen, må du fjerne den med hardhendt raking, eller ved å bruke moserive samtidig som du overgjødsler plenen lite og ofte. Klipp også plenen ofte.

Frø og gjødsel for gressplenen >>

Gressklippere>>

Vanning >>