Forklaring av Plantasjens plantesymboler

Høyde
Angir hvor høy denne planten kan bli under optimale forhold.

Avstand
Angir hvor stor avstand du bør ha mellom denne planten og den neste.

Vær
Sol: Bør stå på et sted hvor planten får direkte sollys det meste av dagen.
Halvskygge: Bør stå på et sted hvor planten får moderat sollys.
Skygge: Bør stå på et sted hvor planten ikke får direkte sollys.

Herdighetssone
Angir hvilken vekstsone (herdighetssone) denne planten trives best i. Se kart og mer informasjon her >>

Spiselig
Angir om planten kan spises eller ikke.

Giftig
Angir at planten er giftig.

Blomstring
Angir perioden som planten blomstrer.

Vintergrønn
Angir at planten er grønn året rundt.

Flerårig
Angir at planten lever i flere år. For stauder gjelder det generelt at de visner om vinteren og vokser opp fra roten igjen på våren.

Høstetidspunkt
Angir når det er mulig at høste.

Herdighetssoner

Norge er delt inn i åtte herdighetssoner, med tilhørende herdighetstall H1 til H8. Sonene er laget på bakgrunn av registrerte verdier av temperatur.

Herdighetssone Norge

Til Plantasjen.no >>