Så plen – slik lykkes du

Så plen – slik lykkes du

Gressplenen er en pryd, den dekker nok de fleste av våre tomter og er en viktig bunndekker med mange bruksområder. 

Når skal du så plen?

Det er lurt å anlegge plen om høsten, helst i august/september, da været er litt kjøligere, og med en regnskur i ny og ne. Temperaturen bør uansett være over 10ºC. Av samme årsaker kan du også anlegge plen tidlig vår. Her finner du rett plentilbehør >>

Hageplan

Først bør du planlegge hvor gangstier, terrasser, bed og trær skal stå, det gjør det enklere senere.

Grunnarbeid

Deretter bør du løsne på jorda, det har gjerne vært anleggstrafikk under bygging og lignende. Skrap av matjorda øverst og legg det til side. Løsne på grunnen i en halvmeters dybde, lettest å gjøre med traktor av en anleggsgartner.

Legg tilbake matjorda og planer

Tykkelsen på jordlaget bør være en 20-30 cm for å gi en robust og slitesterk plen som tåler en del tørke. Plukk ut steiner, røtter, ugress og lignende. Spavend jorda for hånd eller med freser i flere retninger, jorda skal bli porøs og luftig. Er det mye sand i jorda holder det med en lett spavending eller fresing. Fjern deretter småsteiner med jernrive.

Jordtyper og gjødsling

Det lønner seg å tilsette godt omdannet kompost eller moldjord. Hvis jorda er veldig leirholdig er det lurt å legge på et 5-10 cm tykt lag med grov sand på toppen. Mye sand bør få tilført torv, og sur torvjord bør få tilført både sand og leirjord.

Deretter grunngjødsler du før alt freses/blandes sammen. Bruk vanlig fullgjødsel eller naturgjødsel som er mer hensynsfull overfor jordas nyttige små kryp. Ta gjerne en jordanalyse for å finne ut hvor mye du bør gjødsle og evt. kalke. Ph-verdien bør være 6,5-7. ca. 25 kg pr 100 m2. Plengjødsel >>

Se utendørsjord >>

Finplanering og såing

Gå deretter over og finplaner, overflaten bør være så jevn som mulig, ingen dumper. Rak deretter lett over en siste gang før såing eller rulling av ferdigplen. Rak gjerne forsiktig en gang på tvers av furene etter såing for å beskytte frøene mot uttørking.

Frømengde

1-2 kg frø pr 100 m2 . Bland frøene i pakka godt før du sår. Nysådd plen trenger jevn fuktighet for å spire og etablere seg. Klippes når det er 7-8 cm høyt. Det bør ligge på 4-5 cm høyde. Klippes deretter når det er 1 cm høyere enn du ønsker, dvs ofte og lite. Da er også avkuttet så smått at det kan ligge igjen og næring tilbakeføres. Klipp aldri mer en 1/3 av gressets lengde, og bytt klipperetning hver gang du klipper.

Moseproblem?

Mosen etablerer seg der hvor gresset ikke trives, den presser ikke bort gresset. Har du mose så er det fordi gresset ikke har riktig vekstvilkår. Er det for fuktig, for skyggefullt eller mangel på luft og næring, eller alt på en gang, vil ikke gresset vokse og mosen sprer seg. Prøver du å fjerne mosen med rive eller mekanisk mosefjerner, og ikke gjør noe annet så sprer du kun mosesporer over det hele.

Løsningen er ofte gjødsling, men også å lufte plenen og toppdresse. Enkelte steder i skyggen kan det lønne seg å plante en bunndekkende plante som trives i skygge, det finnes bl.a.en del fine stauder.

Vedlikeholdsgjødsling (når du ikke har mye mose i plenen):

2-3 ganger med ca. 30 kg plengjødsel pr. dekar (1000 m2). Siste gjødsling ca. 1. august.

Se produkter:

Plenfrø >>

Plengjødsel >>

Utendørsjord >>