Vannmelon 'Crimson Sweet'

Vannmelon 'Crimson Sweet'

  49,90
Motstandsdyktig og varmekrevende sort, passer best for drivhus. Trives i sol, i drivhus eller drivbenk, i veldrenert, næringsrik og fuktig jord.
Salgsperiode fra: Januar
Salgsperiode til: Desember
Varemerke Plantagen
EAN 8711117724292
For tidligere innhøsting: Forkultiver innendørs i april–mai, hold ca. 20 °C til spiring, deretter noe svalere. Kan også sås utendørs i drivbenk senere på våren. Omskoler en gang før utplanting. Utplantes etter avherding når frostrisikoen er over til drivhus eller varme og skyggete forhold på friland. Trives med temperaturer rundt 20–22 °C. Pollineringen forbedres med hjelp av pensel. Kan dyrkes liggende eller stående. Behøver ikke beskjæres, men beskjæring etter 2–3 frukter gir sikrere avling. Høstes når frukten dufter av vannmelon.

Vær oppmerksom på at sortimentet kan variere fra sesong til sesong, og mellom ulike butikker.