Vårt samfunnsansvar

Våre kunder og medarbeidere er både bevisste og interesserte i miljøspørsmål, og vår virksomhet med planter og dyrking har en nær kobling til miljø og holdbarhet. Samtidig påvirker vår virksomhet miljø og mennesker på ulike måter. Vi vil ta ansvar før dette og følger derfor en aktiv miljøsatsing som omfatter så vel produksjon, transport som salg. Ettersom vi gjør forretninger rundt om i verden, omfatter vårt ansvar også de land og områder hvor vi handler gjennom andre.

Plantagen CSR

Vårt mål er hele tiden å påvirke miljøet minst mulig i alle deler av virksomheten. Når det gjelder vår sosiale påvirkning strever vi etter å minimere de negative konsekvensene. I stedet vil vi utvikle et sosialt ansvar som forbedrer leve- og arbeidsvilkår for menneskene, både i vår nærhet og i de land hvor varene våre produseres.

Vårt sortiment og våre leverandører

Vi selger stadig mer miljøtilpassede produkter. Samtidig stiller vi mange detaljerte krav til leverandørene våre slik at produksjonen skjer miljøtilpasset og med aksepterte arbeidsvilkår. For å sikre at dette fungerer har vi skrevet avtale med flere internasjonale organisasjoner, hvor vi følger deres retningslinjer. Dessuten gjennomfører vi egne holdbarhetskontroller hos produsenter og de som dyrker.
 
Når det gjeller bruk av kjemikalier i våre produkter, følger vi de nye EU-reglene Reach, som trinn for trinn erstatter ulike EU-lands kjemikalieforskrifter. Produktene testes på laboratorier i Asia før de sendes til Europa.
 
Vi har en policy for den tresorten som brukes til møbelproduksjon. Her følger vi også internasjonale forskrifter. Vårt mål er at 100 % av alt hardtre skal komme fra godkjente plantasjer og inne fra beskyttet eller vill skog. Som et ledd i dette kommer vi til å avvikle teakmøbler i vårt sortiment.
 
Vi tilbyr også et økende sortiment innen snittblomster, først og fremst fra Afrika. For eksempel roser og blandingsbuketter. Andre eksempler på vårt miljøbevisste sortiment er KRAV-dyrkede krydder og nedbrytbare potter.

 
Samarbeid og felles regler


Plantasjen har undertegnet BSCI (Business Social Complaince Initative) gjennomføringskode. Denne koden er basert på FN-konvensjoner, OECD retningslinjer og andre internasjonale overenskomster og inneholder standarder innen områder som diskriminering, barnearbeid, organisasjonsrett og arbeidsmiljø. Dette sjekkes av både eksterne kontrollører og våre ansatte Compliance Auditors. I vår overenskomst med BSCI finnes tydelige oppsatte og målbare mål frem til 2015.
 
 

Transport

Mange varer, som møbler og innredningsartikler kjøpes i Asia. For å minske påvirkningen av miljøet transporteres disse nesten uten unntak av skip.

En måte å minske miljøpåvirkningen fra våre transporter er å kjøpe planter som er dyrket i nærheten. For planter som av klimaforhold ikke kan dyrkes i Skandinavia velger vi leverandører i nærliggende europeiske land. Når vi leter etter nye produkter og leverandører veier alltid avstanden i våre butikker tungt for å minske utslippene.
 
Å planlegge transporten riktig og øke ressursutnyttingen er en annen måte å minske miljøpåvirkningen. Dette jobber vi kontinuerlig med både av miljø- og økonomiske årsaker.
  

Energibruk

Plantasjen har store butikker og drivhus og en viktig måte å minske vår påvirkning av klimaet er å minske energiforbruket. Ca 80 % av drivhusene våre har en bedre isolering enn hva bransjestandarden er og vi jobber med våre leverandører for at energiforbruket skal minskes ytterligere. En stor del av våre anlegg er varmet opp med fjernvarme og flere kommer til innen 2-3 år.

Anti-korrupsjon

En annen del av vårt ansvar er å velge et etisk forhandlingsett får vi gjør forretninger. Derfor har vi tatt frem en etisk oppfordringskode som skal sikre at bestikkelser og korrupsjon ikke er en del av våre leverandørsamarbeid.


Bærekraft i samarbeidet


Les mer om samarbeid og retningslinjer for arbeidet vårt
BSCI
REACH
KRAV