Omplanting - slik lykkes du

Omplanting - slik lykkes du

Når man planter i potter, blir plantenes nærings- og vannreserve begrenset til pottestørrelsen. For at utendørsplantene dine skal ha det best mulig, bør du plante dem om med ny jord og i større krukker etter ett år. Da får røttene mer plass og mer tilgang til næring og oksygen.

Gjør som følger:

  • Vann planten før du skal plante den om.
  • Den nye potten bør være 1–2 størrelser større enn den gamle. Hvis potten og er for stor og det blir for mye jord, kan det være at jorden ikke tørker ordentlig, noe som får røttene til å mistrives.
  • Velg riktig jordtype. Det kan du lese mer om på vår «jordskole», eller du kan sjekke jordtabellene i butikken vår.
  • Legg et 2 cm lag Leca-kuler i bunnen og strø over med jord.
  • Ta planten ut av potten og fjern en del av den gamle jorden og eventuelle visne røtter.
  • Sett planten i den nye potten og fyll på med jord, gi vann og fyll eventuelt på med enda mer jord.
  • Sett gjerne potten i en egnet dekorativ krukke.
  • Vent i 3–4 uker etter omplanting til du tilfører ny næring.