Personvernerklæring

Plantasjen Norge AS, org. nr.937 087 977 (“Plantasjen”/” vi”/”vår”/”oss) verdsetter ditt personvern og er forpliktet til å beskytte alle dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan Plantasjen behandler dine personopplysninger når du bruker Plantasjens nettside eller handler i en av våre butikker.

Behandling av personopplysninger

For at Plantasjens skal kunne behandle dine personopplysninger, så må vi ha et rettslig grunnlag. Ved vår behandling av dine personopplysninger, så følger vi reglene som er angitt i Lov om behandling av personopplysninger 15.juni 2018 nr.38 med videre henvisninger til personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR) EU 2016/679.

Plantasjen lagrer dine personopplysninger kun så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen av personopplysningene, og vi jobber kontinuerlig med rutiner som sørger for at vi ikke lagrer unødvendig informasjon om deg og minimerer lagringstiden så langt det lar seg gjøre.

Nedenfor følger informasjon om våre ulike formål ved vår behandling av dine personopplysninger, hvor lenge personopplysningene lagres, når eventuelt personopplysninger blir innhentet fra noen andre enn deg og hvilke kategorier personopplysninger som behandles.

Kundebehandling og klager

Plantasjen behandler personopplysningene du gir oss når du sender en melding via e-post, post, sosiale medier, chat, webskjema eller kontakter oss på telefon. Husk å ikke sende sensitive personlige opplysninger via e-post eller åpne digitale kanaler (chat), da meldingen din blir sendt i ukryptert form. Behandlingen av personopplysninger skjer i den grad det er nødvendig for å behandle forespørselen din, og personopplysningene slettes når saken din er avsluttet.

Kjøp av varer eller gavekort

Når du kjøper en vare eller et gavekort, så inngår du en avtale med Plantasjen. For at du og Plantasjen skal inngå og oppfylle de ulike vilkårene som følger av avtalen, for eksempel å utføre bestillingen, betale og håndtere retur, så behandler Plantasjen personopplysninger bestående av navn, kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. For at vi i Plantasjen skal kunne oppfylle vår del av avtalen, så må du oppgi personopplysningene ovenfor, mangler disse så kan ikke kjøpet fullføres / returneres. Personopplysningene lagres kun så lenge det er nødvendig for at vi i Plantasjen skal kunne oppfylle våre forpliktelser og ivareta dine rettigheter i henhold til avtalen.

Visse personopplysninger må behandles av Plantasjen for å oppfylle sin juridiske forpliktelse til å oppbevare regnskapsopplysninger i samsvar med regnskapslovgivningen. Slike personlige opplysninger kan lagres i inntil maksimalt 10 år etter gjennomført kjøp.

Personlig tilpasset tilbud/ informasjon

Plantasjen bruker også kontaktinformasjonen din, opplysninger om din kjøpshistorikk og dine klikk på nettstedet vårt, for å sende deg tilbud og informasjon om våre nyheter som er relatert til kjøpet ditt og det du har klikket på eller på annen måte vist interesse for på hjemmesiden vår. Denne behandlingen er basert på vår legitime interesse i å sende deg slik tilpasset tilbud/ informasjon. Du kan imidlertid, når som helst, avslutte at vi sender deg disse meldingene. Dette gjøres ved å følge instruksjonene for hvordan du avslutter abonnementet på en slik melding, eller så kan du kontakte vår kundeservice og de vil hjelpe deg videre i denne sammenheng.

Du har alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke for vårt grunnlag til å sende deg personlig tilpasset tilbud/ informasjon, du kan sende en e-post til kundeservice@plantasjen.no for mer informasjon

Nyhetsbrev abonnement

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, så gir du ditt samtykke til at Plantasjen din behandler e-postadresse til dette formålet. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å følge instruksjonene om hvordan du melder deg ut av en slik melding eller kontakte oss på kundeservice@plantasjen.no, hvorpå du ikke lenger vil motta våre nyhetsbrev. Din personlige informasjon vil da bli slettet med mindre den er nødvendig for andre formål.

Plantasjens kundeklubb

Når du registrerer deg som medlem i Plantasjens kundeklubb, så inngår du en avtale med Plantasjen som gir deg visse fordeler, f.eks. bedre priser på utvalgte varer i butikkene våre, prioritet for salg og refunderbare poeng på alt du kjøper. Gjennom medlemskapet får du din egen konto ("Min side") hvor du kan se dine kjøp, kvitteringer og bonuspoeng.

For å inngå og oppfylle denne avtalen behandler Plantasjen dine personopplysninger som består av personnummer, e-postadresse, navn, kjønn, adresse, mobilnummer, passord, kjøpshistorikk (hvilke produkter du har kjøpt, til hvilken pris, når og i hvilken butikk), kvitteringer, samlet poeng og informasjon om klikkene dine på nettstedet vårt.

Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg og vår juridiske forpliktelse til å følge regnskapslovgivningen.

Du kan når som helst velge å si opp kundeklubbavtalen ved å kontakte Plantasjen på kundeklubben@plantasjen.no. I så fall vil dine personopplysninger bli slettet uten unødig forsinkelse etter at vi har mottatt oppsigelsen din, med unntak av slike personopplysninger som vi må fortsette å behandle i samsvar med den til enhver tid gjeldende regnskapslovgivning.

Overføring og sted for behandling av personopplysninger

Plantasjen vil bare overføre personopplysninger til tredjeparter i den grad det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi avslører derfor ikke dine personopplysninger til en tredjepart til noe annet formål.

Plantasjen bruker tjenesteleverandører som utfører visse oppgaver for oss, og som i denne sammenheng behandler personopplysninger på vegne av oss. Disse tjenesteleverandørene tilbyr tjenester og verktøy for Plantasjens virksomhet, for eksempel betalingstjenester, kommunikasjonstjenester (f.eks. e-post) og posttjenester. Tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av Plantasjen, er bundet av databehandleravtaler som sikrer et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved behandlingen av dine personopplysninger.

Noen tredjeparter/ tjenesteleverandører overfører dine personopplysninger til, f.eks. banker og postleverandører, og de kan ha rett eller plikt til å behandle dine personopplysninger for egne formål, og er i slike tilfeller ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

Plantasjen sørger for at personer som er autorisert til å behandle dine personopplysninger, overholder avtale- eller lovbestemt taushetsplikt

Cookies (informasjonskapsler)

Plantasjens nettside benytter seg av cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin/enhet når du besøker nettstedet.

Plantasjens nettside bruker to typer cookies, vedvarende cookies og midlertidige cookies (sesjonscookies). Vedvarende cookies hjelper til med å forbedre din brukeropplevelse på nettstedet og tilpasse nettstedet ut fra tidligere interesser og valg hvis du besøker nettstedet flere ganger. Sesjonscookies brukes for at du skal kunne logge inn. Når du besøker nettstedet, sendes sesjonscookies mellom datamaskinen din og serveren, og de blir fjernet når du lukker nettleseren.

I nettleseren din kan du endre innstillingene for hvordan cookies skal håndteres på din datamaskin, slette cookies samt slette tidligere lagrede cookies. Dersom du velger å ikke tillate cookies, vil dette begrense nettstedets funksjonalitet.

Iblant forekommer det også såkalte tredjeparts cookies på nettstedet, noe som innebærer at besøket ditt på Plantasjens nettside blir registrert av cookies fra tredje part, som f.eks. Facebook. Slike cookies samler inn data som blir brukt til personlig tilpasset annonsering, noe som innebærer at din atferd på Plantasjens nettside kan brukes til tilpasset annonsering på andre nettsteder. Respektive tredje part har ansvaret for innsamlingen og behandlingen av personopplysninger fra slike cookies. Plantasjen har ikke tilgang til de personopplysningene som blir hentet inn.

Rettigheter og plikter

Rett til informasjon og utdrag fra register

Som kunde hos Plantasjen har du alltid rett til å motta informasjon fra oss om vi behandler dine personopplysninger eller ikke. Hvis aktuelt, har du også rett til å be om et utdrag som inneholder informasjon om hvilke personopplysninger om deg som behandles og på hvilken måte. Plantasjen vil svare på forespørselen din så snart som mulig, og senest en måned etter mottakelsen av forespørselen din.

Rett til rettelse

Hvis du mener at personopplysningene vi har om deg er feil eller ufullstendige, så kan du be om at vi retter dette.

Rett til å slettes

Du kan også be om at vi sletter dine personopplysninger.

Retten til å slette gjelder når:

- Plantasjen ikke lenger trenger dine personopplysninger for de formålene de ble samlet inn til eller på annen måte behandlet for.

- Behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke, og du vil tilbakekalle ditt samtykke.

- Personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål, og du ønsker ikke lenger - slik markedsføring.

- Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på Plantasjens eller tredjeparters legitime interesse som ikke oppveier din interesse i avslutningen av behandlingen av personopplysningene.

- Personopplysninger er behandlet uten rettslig grunnlag.

- Sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

- Retten til sletting gjelder imidlertid ikke når behandlingen er nødvendig, f.eks. å oppfylle en juridisk forpliktelse, å kunne etablere, hevde eller forsvare juridiske krav og for statistiske formål.

Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis:

- Du mener at personopplysningene er feil, i en periode som gir Plantasjen muligheten til å sjekke om personopplysningene er riktige.

- Behandlingen har ingen hjemmel, og du motsetter deg at personopplysningene blir slettet og i stedet ber om en begrensning for bruken av dem.

- Plantasjen trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, hevde eller forsvare et juridisk krav.

- Du har motsatt deg behandlingen av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, i påvente av en kontroll av om Plantasjens berettigede grunner oppveier dine berettigede grunner.

Rett til dataportabilitet

Hvis du har gitt oss personopplysninger og disse behandles med støtte fra ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å få dem i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Retten til dataportabilitet gjelder bare når behandlingen av personopplysninger skjer automatisk (dvs. ikke papirdokumenter) og i den grad det ikke påvirker andres rettigheter negativt. Forutsatt at det er teknisk mulig, har du også rett til å få personopplysningene overført direkte til en tredjepart du ønsker.

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot Plantasjens behandling av dine personopplysninger:

- Av grunner knyttet til din spesifikke situasjon, når behandlingen er basert på det faktum at det er nødvendig for å utføre en oppgave av offentlig interesse eller for formål knyttet til de legitime interessene til Plantasjen eller en tredjepart. Plantasjen vil da opphøre behandlingen med mindre Plantasjen har en legitim grunn til å fortsette behandlingen som oppveier din interesse i at behandlingen opphører eller behandlingen kreves for å avgjøre, utøve eller forsvare juridiske krav.

- Av årsaker knyttet til din spesifikke situasjon, når personopplysninger behandles for statistiske formål, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse.

Hvordan du utøver rettighetene dine

For å utøve dine rettigheter, kontakt Plantasjen på e-postadressen / adressen/ telefonnummer nedenfor.

Endringer og oppdateringer

Plantasjen kan endre denne personvernerklæringen. Endringer skjer hovedsakelig på grunn av endringer i personvernlovgivningen, endringer i Plantasjens virksomhet eller på grunn av endringer i Plantasjens behandling av personopplysninger.

Den siste versjonen av personvernerklæringen finner du alltid på Plantasjens nettsider. Hvis behandlingen av allerede innsamlede personopplysninger endres, vil vi varsle deg om dette.

 

Kontaktinformasjon og klager

Spørsmål eller klager angående behandlingen av dine personopplysninger hos Plantasjen kan sendes til kundeservice@plantasjen.no, eller per post til Plantasjen Norge AS, Norvald Strandsveg 43, 2212 Kongsvinger Du kan også ringe vår kundeservice på 63 79 18 14

Du har også rett til å sende inn en klage til den relevante tilsynsmyndighet som er ansvarlig for å overvåke anvendelsen av personopplysningsloven. I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet på dette området.

Plantasjens Bedriftskonto

Bedriftskonto er Plantasjens obligatoriske kundekonto for alle kredittransaksjoner. Uten denne kontoen vil du ikke kunne handle på kreditt i butikkene våre. Ta med gyldig legitimasjon. Vi gjør oppmerksom på at du er ansvarlig for korrekt bruk av kontoen, og for at alle obligatoriske referanse/rekvisisjonsnummer oppgis i kassen ved kjøp. Denne referansen følger fakturaen. Betalingsvilkår 30 dager netto. Forsinkelsesrente referanserente 9 %.

Når du registrerer en bedriftskonto hos Plantasjen, inngår du en avtale med Plantasjen som gir deg visse fordeler, f.eks. bedre priser på varer i butikkene våre, informasjon om gode tilbud, eventer og nyheter samt mulighet til å handle på kreditt.

Behandling av personopplysninger ifølge GDPR. Med henblikk på å inngå og oppfylle denne avtalen behandler Plantasjen personopplysninger bestående av kontaktpersonens navn, fødselsnummer, e-postadresse, telefonnummer og kjøpshistorikk. Denne behandlingen skjer for å oppfylle avtalen om bedriftskonto og for administrasjon av kontoen i avtaletiden. Rettslig grunnlag for behandlingen av den registrertes personopplysninger er Plantasjens og kundeselskapets berettigede interesse i henholdsvis å levere, markedsføre og bruke bedriftskontoen (artikkel 6 punkt 1 f i GDPR). Personopplysninger, opplysninger om kontokjøp og eventuelle rekvisisjoner som blir gitt til Plantasjen i forbindelse med registrering og kontokjøp, vil bli lagret som underlag så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser ifølge avtalen overfor dere, og for respektive kjøp, for markedsføring i opptil 12 måneder etter at dere har sagt opp bedriftskontoen samt i den tiden som kreves ifølge gjeldende lovgivning om bokføring.

Behandlingsansvarlig er Plantasjen Norge AS, organisasjonsnummer 937 087 977. Registrerte personer har visse rettigheter, for eksempel å få tilgang til personopplysningene og i noen tilfeller få dem korrigert eller slettet. Den registrerte kan da henvende seg til Plantasjen Norge AS ved å sende en e-post til kundeservice@plantasjen.no. Den registrerte har også rett til å henvende seg til personvernmyndighetene ved klager. Den behandlingsansvarlige har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forhold til risikoene ved behandlingen.

Din handlekurv:
Varer
Totalt å betale:
Gå til kassen
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc Spør Plantasjen